Ceny energií majú výrazný vplyv nielen na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ale sú aj významnou položkou rozpočtov slovenských domácností. Spomedzi členských štátov EÚ vynakladajú slovenské domácnosti najväčšiu časť svojich príjmov práve na náklady spojené s úhradou energií. Rovnako ceny elektriny pre priemyselných odberateľov a podnikateľov patria medzi najvyššie v regióne V4.

ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE OPATRENIA:

  • ⦿ Z ceny elektriny odstránime podporu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia, ktorá je navyše spájaná s korupčným správaním vládnych politikov.
  • ⦿ Odstránime zákonnú diskrimináciu individuálneho vykurovania.
  • ⦿ Budeme iniciovať vyvodenie majetkovej a trestnoprávnej zodpovednosti za stále nedokončenú a predraženú výstavbu atómovej elektrárne Mochovce.
  • ⦿ Dodržíme záväzok ukončiť dotovanú výrobu elektriny z domáceho uhlia v roku 2023
    Očakávaný sprievodný útlm ťažby domáceho hnedého uhlia bude mať pozitívny vplyv aj na koncové ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov, ktorí na jej výrobu prispievajú každoročne sumou viac ako 115 mil. eur. Od ukončenia výroby elektriny z domáceho uhlia očakávame taktiež pozitívny vplyv na stav životného prostredia, ako aj zdravia obyvateľov. Rovnako ide aj o príležitosť pre samotných baníkov na zdravšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.

 

Ďalšie opatrenia nájdete v kapitole ENERGETIKA z nášho programu.


Celý volebný program strany SaS si môžete prečítať TU.