Snažím sa veci a svet meniť tak, že začnem od seba. Takže keď ma hneval stav veci verejných, povedal som si, že namiesto kritizovania začnem niečo robiť.

 

 Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

 

Spolu s manželkou sme v roku 2009 založili firmu a chceli sa venovať slnečným elektrárňam pre rodinné domy. Po rýchlom zistení, že najprv to mal byť iba biznis pre vyvolených, ako protireakciu sme spolu s ďalšími dvoma firmami založili Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu /SAPI/. Chceli sme mať možnosť podieľať sa na tvorbe legislatívy a tvorbe podmienok tak, aby sa tento úžasný sektor obnoviteľných zdrojov energie naozaj mohol rozvíjať tak, ako všade inde vo svete. Už tam som pričuchol k tvorbe legislatívy  a viac ako mi bolo milé som zistil z blízka, ako fungujú zákony na objednávku, ohýbanie legislatívy podľa nálady úradníka, či naša „nezávislá“ regulácia.

 

Sloboda a Solidarita

 

Logickým krokom takmer v tom istom čase, po depresii z prvej Ficovej vlády sme si opäť s manželkou povedali, že je treba niečo urobiť v spoločnosti a zbierali sme podpisy na založenie strany Sloboda a Solidarita. Preto patrím k SaS už od začiatku ako zakladajúci člen. Pár rokov som zbieral skúsenosti v podnikaní, ale po zmenách v SaS a ponuke od Ľuba Galka v roku 2013 som sa stal tímlídrom pre energetiku v strane SaS. Od toho času som sa vo svojom voľnom čase intenzívne venoval energetike bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia a okrem obnoviteľných zdrojov energie som sa detailne venoval hlavne energetike ako takej. V rámci svojej práce tímlidra pre energetiku v SaS som sa aktívne podieľal jednak na tvorbe legislatívy, ale samozrejme za stranu som pripravoval aj pripomienky či stanoviská strany k energetike SR. O mojej činnosti svedčí množstvo tlačových konferencií, tlačových správ, článkov, organizácia diskusií, komentárov, či blogov.

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

Bol som iniciátorom dvoch podaní na Ústavný súd SR, pod ktoré sa podpísalo viac ako 40 poslancov NRSR – jedno v kauze tzv. G komponentu a jedno v kauze nezákonného odobratia podpory výrobcom elektriny z OZE, tzv. akcia 1508. Keďže obidve tieto podania súviseli s nedostatočnou úlohou regulátora, teda ÚRSO – v lete minulého roku sme ako strana podali do rúk prezidenta SR, Andreja Kisku návrh na odvolanie predsedu ÚRSO – Jozefa Holjenčíka. Žiaľ, prezident nám odpovedal šalamúnsky. A miesto predsedu ÚRSO zostalo bez zmeny.

Brusel – je jednak miestom, kde máme svojho zástupcu – Riša Sulíka – a tiež je miestom, ktoré už taktiež začali veľmi zaujímať regulačné praktiky na Slovensku. V zisťovaní Európskej komisie som samozrejme za stranu nápomocný v plnej miere.

 

Zákon o tepelnej energetike

 
Veľmi aktívne som vstúpil taktiež do sporov o domové kotolne. Pripravil som spolu s ďalšími opozičnými poslancami návrh zákona, aby domové kotolne neboli diskriminované. Veľmi aktívne som sa zapojil aj do ich protestných aktivít. Samozrejme, parlamentná väčšina, ktorá požehnala centrálnym dodávateľom tepla istý biznis na desiatky rokov, ruku za tento logický krok nezdvihla. Ďalšia výzva pre mňa, verím, že vďaka vašej podpore, pokračovať už ako poslanec NRSR v začatej práci.

 

Žaloba od štátu

 
Dlhodobo som kritizoval všetky okaté prešľapy tejto vlády – ako bola nevýhodná reprivatizácia SPP, ako s obľubou používam – anexia Vodného diela Gabčíkovo, zneužívanie štátnej moci pri predaji časti Slovenských elektrární a iné. Zrejme som si svoju prácu odviedol dobre, pretože Vodohospodárska výstavba, štátny podnik na mňa na jeseň 2015 podalo žalobu za poškodzovanie dobrého mena za moje uverejnené blogy a požadujú odomňa okrem ospravedlnenia aj 15.000 eur. Tento spor zatiaľ nezačal a uvidíme, čo bude po voľbách.

 

Zmeňme spolu Slovensko k lepšiemu

 

Toto je výpočet tých najhlavnejších činností, ktoré som robil v uplynulých rokoch. Nie ako politik, ani ako poslanec, ale ako obyčajný občan. Vo svojom voľnom čase, na úkor rodiny a zadarmo. Nemusím teda sľubovať, ako niečo urobím, keď sa „tam“ dostanem. Hovorí za mňa práca, ktorú som odviedol a túžba zmeniť Slovensko k lepšiemu. Budem veľmi rád, ak v činnostiach, ktoré som započal pred niekoľkými rokmi, budem už môcť ako Váš poslanec na plný úväzok pokračovať a doviezť do úspešného konca. Každý z nás má moc a silu niečo zmeniť, preto príďte voliť a z oberte so sebou aj ďalších.

 

Ďakujem Vám za dôveru a krúžok okolo čísla 9, v sobotu 5. marca 2016.