14.08.2015 06:40

Na známosť distribučným spoločnostiam sa dáva

Dnes je posledný deň, kedy môžu výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov oznámiť distribučným spoločnostiam, ako aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, že aj na budúci rok budú elektrinu nielen vyrábať, ale aj dodávať.